De temperatuur en het zonnetje doen anders vermoeden, maar het is toch echt 19 oktober 2014. Nog 1 rit en het officiële programma van FC Parkzicht zit er voor dit jaar op. Tijd voor een korte terugblik over het (bijna) afgelopen seizoen.

Ledenaantal
Het aantal leden blijft nagenoeg gelijk. Daar waar wij af en toe afscheid moeten nemen van leden, komen er telkens ook weer nieuwe leden bij. Dit jaar mochten wij als nieuwe leden verwelkomen: Joost Houben en wellicht de snelste dame in de omgeving van Roermond, Inge Pustjens. Daarnaast is oud-lid Han Franck opnieuw lid geworden.  Daarnaast mogen wij wellicht nog een tweetal nieuwe leden hieraan toevoegen in de personen van Anak Fermont en Jacques Kimman.

A en B groep
Afgelopen jaar hebben wij wederom overwegend met twee groepen gereden. Omdat het nogal wat spraakverwarring heeft veroorzaakt, is de A groep weer de groep met de wat hogere maximum snelheid. Luisterend naar de berichten die wij in de wandelgangen opvangen, is het bij beide groepen dit jaar naar tevredenheid verlopen. zowel bij de A als bij de B groep constateerden wij een structureel hoge opkomst. De, naar behoefte en op eigen initiatief, op te richten groep C, is nog niet structureel opgepakt. Tja, en dan hebben wij nog het voornemen gehad om een damesgroep te starten………

2014 kan nog wel eens de boeken ingaan als een recordjaar als het gaat om de totaal verreden kilometers. Zoals het er nu naar uitziet zullen wij dit jaar de 100.000 km grens gaan passeren. Dat hangt af van de opkomst van aanstaande zondag, Omdat er nog 1 tocht gereden moet worden, zullen wij jullie de exacte cijfers zo spoedig mogelijk toe laten komen. Dit geldt overigens ook voor de clubkampioenschappen. Wij komen hier nog bij jullie op terug. Gevoelsmatig hebben wij in 2014 nog een record gevestigd, namelijk het grootste aantal lekke banden.

Buitenlandactiviteiten
Dit jaar hebben een groot aantal leden deelgenomen aan onze buitenlandtrip naar de Dolomieten. Uiteindelijk bleek het weer niet super, maar goed genoeg om dagelijks een mooie tocht te maken. Voor diegene die wat dichter wij huis wilde blijven was er ook een trip georganiseerd naar het Schwarzwald. Ook daarvan hebben wij begrepen dat deze trip prima is bevallen, helaas was de opkomst van het aantal Parkzicht leden lager dan voorgaande jaren.

Kapelse wielerronde / Koningsdag
FC Parkzicht heeft woord gehouden. Ondanks de vakantieperiode waren er toch voldoende leden van FC Parkzicht aanwezig om de organisatie te ondersteunen. Na afloop heeft onze voorzitter ook nog een dankwoord uitgesproken richting de familie Vrinzen, die zoals jullie allen weten, naar Canada zijn geëmigreerd. Jammer. Met Ron  zijn wij helaas een gangmaker kwijt. Daarnaast was het geen slechte fietser.

Tot slot
Hoewel bij de NTFU de datum 01-01-2004 staat genoteerd, is onze voorzitter, Hans Wagenaar, toch echt al 12,5 jaar actief voor onze vereniging. Tijdens onze jaarlijkse BBQ, die wederom door Paul en Thea van Café / Restaurant Parkzicht perfect verzorgd was hebben wij daar even kort bij stilgestaan en Hans bedankt voor zijn tomeloze inzet.

Dame en heren, hartelijk dank voor jullie inzet. In het bijzonder wil ik ook een dankwoord richten aan alle wegkapiteins en leden die zich tijdens de Kapelse Kermis en op Koningsdag, namens onze club hebben ingespannen.

Hopelijk zien wij elkaar op de woensdagavonden en anders graag tot volgend jaar.

FC Parkzicht
Secretaris

Dennis van Dijk

Geef een reactie