Tijdens mijn vakantie, een woensdagmiddag, lopen de werkzaamheden in de tuin wat uit de hand en moet ik besluiten om een keertje niet met FC Parkzicht mee te gaan. De daarop volgende ochtend brengt een mede-bestuurslid mij op de hoogte van het tragische ongeval dat de avond van tevoren heeft plaatsgevonden. Otto de Lange, een van de rotsen in de branding binnen onze club, een gentleman en ambassadeur van het veilig fietsen is als gevolg van dit ongeval overleden. Veel clubleden zijn bij de uitvaart aanwezig geweest. enkele leden van onze club hebben op verzoek van Frederique de Lange de kist gedragen. Een zeer emotionele gebeurtenis, maar een waardig afscheid.

Veiligheid
Het ledenaantal blijft redelijk constant. Daar waar wij afscheid van enkele leden hebben genomen in de afgelopen jaren, komen er ook weer (fanatieke) leden bij. Momenteel telt onze club 46 leden. Bijna alle leden binnen onze club zijn fanatieke beoefenaars van de fietssport. Dit brengt met zich mee dat zowel op de woensdag als op de zondag veel deelnemers aanwezig zijn. Een (te) groot peloton is daarbij het gevolg, wat de veiligheid niet ten goede komt. Het vormen van een derde groep is een geweldig initiatief dat door het bestuur van FC Parkzicht volledig gesteund wordt. Daarnaast wil ik graag nogmaals het signaleren in het algemeen onder de aandacht brengen. Wij kunnen daar niet genoeg op blijven hameren. Als derde punt verdient de grootte van de verschillende groepen de aandacht. Volgens de NTFU is een peloton van max. 14 personen de norm……

Vrij stuk vs wedstrijd
Een vrij stuk is een relatief veilig stuk openbare weg, waar de maximum snelheid die doorgaans van toepassing is wordt vrij gelaten. Het is dus geen wedstrijd. de bedoeling is dat je gezamenlijk flink gas kunt geven. Even de teugels laten vieren. Ongewenst in dit kader is dan ook om 99 % van het traject “in het wiel te hangen” om vervolgens de laatste 100 meter weg te spinten. Ben je daadwerkelijk zo sterk, draai dan mee en laat iedereen profiteren van dit teamwork.

Clubkleding
Hoewel onze huidige clubkleding er nog steeds mag wezen, is de kledingcommissie druk bezig geweest met het ontwerpen van onze nieuwe clubkleding. Het ontwerp ziet er veelbelovend uit en zal tijdens onze najaarsvergadering gepresenteerd worden.

De temperatuur is nog bijzonder aangenaam, de neerslag beperkt, dit jaar kunnen wij uitzonderlijk lang door blijven fietsen. Nu maar hopen dat dit zo blijft tot de start van het nieuwe seizoen.

Tot volgend jaar!

Met sportieve groeten,
FC Parkzicht

Dennis van Dijk

Geef een reactie